Mer om oss

Vi vill inspirera!

Vår vision är att som akademi arbeta med utbildning som kan ge fördjupad kunskap inom yrkesområden var vi ser det kunna förekomma glapp mellan utbildning och arbetsmarknad/högskola. Men också skapa kortare kurser i avsikt att du som önskar vidareutvecklas, också ska kunna fördjupa dina kunskaper inom ett visst område även som yrkesverksam. 

Du som studerande hos oss ges möjlighet att lära dig professionella färdigheter. Det som krävs för att exempelvis bli en innovativ och efterfrågad makeupartist och med målet att du ska kunna ansöka om ett gesällbrev i makeup när du avklarat alla delar i utbildningen med godkänt resultat. Denna möjlighet kan ges genom att skolan samverkar med branschorganisationen SEYF (www.seyf.se).

Kanske är du redan utbildad och endast finner behov av att träna dina konstnärliga och praktiska yrkeskunskaper, samt önskar utveckla och bygga, eller bygga ut din portfölj under autentiska arbetssituationer med professionella yrkesutövare på olika platser och på lite olika sätt.

 

Genom arbete i små grupper, i våra kurser, kommer du som studerande, hos oss, ha goda möjligheter till "one-to-one" handledning.

Den ettåriga utbildningen i Makeupdesigner/makeupartist på Swedish Academy of Fashion förbereder dig som studerande att arbeta i olika positioner på arbetsmarknaden inom makeupartistyrket. Från kreativa miljöer till företagsroller inom bild- och modekommunikation. Du ges möjligheter till att lära dig de grundläggande kreativa, praktiska, analytiska och kritiska färdigheter som behövs av makeupkonstnärer som arbetar inom olika medier och prestationsindustrier.

 

Vi talar om träning av de viktigaste delarna av yrkeskunskaper, teori och praktik, som behövs för att förstå att arbeta med tillverkning av marknadsföringsmaterial inom reklam och mode, och/eller om du har för avsikt att verka inom tillverkning, rådgivning och försäljning av de färgpigment vi till vardags kallar smink. 

 

Vi har ett uppdrag, att se till att våra elever ges möjlighet att förvärva yrkesexpertis och specialkunskaper inom konst, hantverk, teknik, design och mode. Det är också ett av de viktigaste skälen till att vi ser att nära samarbeten med branschen och etablerade yrkesverksamma är av största vikt.

Vi ser oss själva som en akademi med mål att verka för högre utbildning, med fokus på mode, men det betyder inte att våra utbildningar enbart kommer att vara fokuserade på att utbilda våra studerande mot media, mode- och skönhetsindustri, men vi har vårt hjärta inom dessa industrier och drivkraften är att verka för att bidra med god kunskap till att få ut fler yrkesskickliga aktörer till svensk mode- och skönhetsindustri, för ett fortsatt starkt svenskt näringsliv. 

Vi har ett modernt tänk och satsar på att göra våra utbildningar tillgängliga för alla med smarta digitala lösningar för flexibilitet och med hänsyn till statliga utredningar och nutida forskning inom pedagogik och didaktik. Och vi har grundläggande tänk kring hållbarhet och om alla de övergripande frågorna som; klimat/miljö, socialt ansvar, mänskliga rättigheter, etik och antikorruption.

 

Vi ser att hållbar utveckling och hållbart ledarskap går hand i hand och ser en nödvändig utveckling i att möta och anpassa oss till de förändringar som kommer och går – då vi vill utvecklas såväl på kort som på lång sikt.

 

Vi har för avsikt att våga ta rätt beslut, oavsett om några kan se det som opportunt eller inte, vi vill visa att vi har mod och integritet och samtidigt ser olikheterna hos medarbetarna och samarbetspartners som en tillgång och vi ger dem förtroende att utveckla sitt arbete. Det ser vi som utövning av ett hållbart ledarskap. Ett ledarskap inom utbildningsverksamhet som skapar långsiktighet och som bygger på genomarbetade värderingar som vi tar fram tillsammans med bransch, samarbetspartners och medarbetare. 

Vår vision är att våra värderingar tar sig uttryck i aktiv handling, och inte blir till tomt prat. Vi vill utöva hållbar utbildning genom att skapa förutsättningarna för att värderingarna levs och dagligen används för både våra studenter och medarbetare.

Kontakt

Tel: +46705551389

info@saof.se

  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2018 by Swedish Academy Of Fashion.